Skip to content

משפצים קהילה

לצד קידום מעמד קבלן השיפוצים, בהתאחדות מקפידים להשקיע גם בסיוע לאוכלוסיות נזקקות במסגרת. גם אתם מוזמנים לפנות אלינו ולהתנדב בפרויקטים הבאים

התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button