Close
Skip to content

משפצים קהילה

לצד קידום מעמד קבלן השיפוצים, בהתאחדות מקפידים להשקיע גם בסיוע לאוכלוסיות נזקקות במסגרת. גם אתם מוזמנים לפנות אלינו ולהתנדב בפרויקטים הבאים

Call Now Button