Skip to content

הטבות לחברי התאחדות קבלני השיפוצים

ליווי אישי ומקצועי

כל חבר התאחדות מקבל ליווי אישי ע"י איש צוות מקצועי של ההתאחדות, אליו הוא מפנה את כל שאלותיו

הגשת מסמכים לרישום בפנקס הקבלנים

הצוות המקצועי של ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות , קבלני השיפוצים, לאחר בדיקת המסמכים הרלוונטים,  בקשה לרישום בפנקס הקבלנים בעלות מסובסדת. המסמכים מוגשים  במסגרת מסלול ירוק – מסלול מועדף המוענק רק לחברי ההתאחדות ומעניק  לחברים בדיקה מזורזת במשרדי רשם הקבלנים.

הצוות המקצועי בהתאחדות שם דגש על שירות מקצועיות ואמינות . עד היום הוענק שירות לאלפי לקוחות מרוצים בכל רחבי הארץ.

הגשת בקשות להעלאת סיווג קבלני

הצוות המקצועי של ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות בקשות להעלאת סיווג בפנקס הקבלנים בעלות מסובסדת. העלאת הסיווג מתבצעת כעבור שנה מהרישום בפנקס הקבלנים ובהתאם להוראות החוק.

העלאת סיווג מענף 131 א.ק  ( עבודות עד 364,000 ₪ לפרויקט ) לענף 131 א 1 ( עבודות עד 1,627,000 ₪ לפרויקט) וכו.

הגשת בקשות לרישום כקבלן המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות – " כקבלן כוכבית"

פתרון סכסוכים עם עובדים במסגרת ועדות פריטטיות – הליך גישור.

חברי ההתאחדות זכאים לייעוץ בהתמודדות עם תביעות עובדים וליווי אישי במסגרת הועדה

הגשת בקשות לרשיונות לעובדים פלשתינאים

צוות ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות בקשות לקבלת רשיונות להעסקת עובדים פלשתינאים בעבודות שיפוצים

הכשרות, ימי עיון מקצועיים ללא עלות

ההתאחדות מציעה לחבריה הכשרו,  קורסים  וימי עיון מקצועיים ללא עלות .

פרויקט שיפוץ בטוח 

3 ימי קורסים בנושא עבודה  בגובה, עזרה ראשונה ובטיחות ללא עלות

חשיפה באתר התאחדות קבלני השיפוצים

חברי ההתאחדות זכאים לפרסום חינם  באתר ההתאחדות.  במסגרת הפרסום קבלן השיפוצים יכול להציג את מגוון הפרויקטים שעשה .
החשיפה באתר מאפשרת לקבלן להציג את עצמו בפני ציבור הלקוחות .

ועדת גישור

ההתאחדות מעמידה לרשות חבריה ועדת גישור מטעמה לצורך פתרון סכסוכים באופן איכותי ומקצועי – ללא עלות

ייעוץ משפטי

חברי ההתאחדות זכאים לייעוץ משפטי ע"י עורך דין – ללא עלות

 

להצטרפות להתאחדות ולקבלת ההטבות לחץ כאן

התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button