Skip to content
י ח בניה ושיפוצים בע"מ
מיקום העסק
תיאור מפורט

נאליק יעקב חיים -

מספר קבלן רשום בפנקס הקבלנים:
35440
יעיל ובעל יכולת למתן פתרונות לסוגיות שונות ומגוונות בזמן אמת.

מספר טלפון
052-5195725
התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button