הודעה על סגירת מעבר רחל

על רקע ביקור נשיא ארה"ב,

ביום שלישי ה-23 למאי ייסגר מעבר רחל ליציאת פועלים משעה 00:00 ועד השעה 16:00

הפועלים יופנו למעברים: מנהרות, מזמוריה וזיתים.