Skip to content

רישום וקבלת הטבות

קבלן שיפוצים יקר!

זה הזמן להצטרף להתאחדות קבלני השיפוצים!

  הטלפון שלך (חובה)

  התאחדות קבלני השיפוצים הוקמה בשנת 2001 לאור השאיפה למסד את ענף השיפוצים תוך העלאת רמתם המקצועית של העוסקים בענף ומיגור תופעת העובדים הבלתי מקצועיים בו. ההתאחדות פועלת במתכונת של עמותה והיא הגוף האחראי על ייצוגם של קבלני השיפוצים בארץ.

  מטרות ההתאחדות:

  • להעלות את רמת השיפוצים בישראל ולשמש כסמכות בנושא זה.
  • לסייע בהתמחותם ובמקצועם של קבלני השיפוצים בישראל.
  • למסד את ענף השיפוצים בכללותו, כולל בסקטור הערבי.
  • לשמור על אתיקה מקצועית ורמה נאותה של קבלני השיפוצים בישראל.
  • ליזום ולהשתתף בפעולות והכרעות הקשורות לעבודות שיפוצים בישראל.
  • לשמור על רווחת המעסיק והעוסק בתחום השיפוצים.

  שירותים והטבות למצטרפים להתאחדות קבלני השיפוצים

  •  הגשת בקשה לרישיון קבלן שיפוצים – ענף משנה 131 (שיפוצים) – צוות ההתאחדות מכין בקשות לרישום בענף שיפוצים 131 בפנקס הקבלנים ומגיש אותם לרשם הקבלנים – משרד הבינוי והשיכון במסלול ירוק. שירות זה ניתן במחיר מיוחד לחברי התאחדות בעלי תעודת חבר בתוקף בלבד. 
  •  קבלת תעודת חבר יוקרתית – עם הצטרפותם, חברי ההתאחדות מקבלים תעודת חבר יוקרתית אותה יוכלו להציג ללקוחות. עקב הפרסומים הרבים באמצעי התקשורת, תערוכות וכנסים על אודות פעילות ההתאחדות, הציבור מודע לחשיבות העסקת קבלן שיפוצים חבר ההתאחדות והצגת תעודה שכזו מהווה יתרון על פני קבלן שתעודה זו אינה נמצאת ברשותו.
  •  ייעוץ משפטי – חברי ההתאחדות זכאים לייעוץ משפטי חינם ע"י עורך-דין.
  •  הנחות בלימודים ובהשתלמויות מקצועיות – חברי ההתאחדות זכאים להנחות בקורסים והשתלמויות מקצועיות במכללות ומוסדות לימודיים בפריסה ארצית.
  •  פרסום בחינם באתר האינטרנט של ההתאחדות www.rcu.co.il – חברי ההתאחדות זוכים לפרסום באתר האינטרנט של ההתאחדות וכן זכאים לפרסום בעיתון ההתאחדות המתפרסם מידי רבעון, ללא עלות כספית.
  •  ועדת בוררות – על מנת לחסוך לחבריה עוגמת נפש ו/או נזק כלכלי במסגרת פעילותם העסקית, ההתאחדות מעמידה לרשות חבריה ועדת בוררות מטעמה לצורך פתרון סכסוכים באופן איכותי ומקצועי במקרה שנתגלתה מחלוקת בין קבלן שיפוצים ללקוח.
  •  קיום ימי עיון מקצועיים – ההתאחדות שוקדת כל העת להעלות את רמתם המקצועית של חבריה ולעדכנם בנוגע לחידושים שונים בענף השיפוצים ע"י קיום ימי עיון מקצועיים הנערכים בשיתוף עם החברות הגדולות והמובילות במשק.
  •  שיתוף מידע בדבר צורך בעבודות ועובדים בענף השיפוצים – ההתאחדות פועלת לרווחת חבריה ומפרסמת בין חבריה מידע בדבר עבודות פנויות ו/או צורך בעובדים.
  •  הנחה בלימודים לקראת בחינות רשם הקבלנים בענף משנה 131 (שיפוצים) – תנאי לרישום בפנקס הקבלנים בענף משנה 131 – שיפוצים הוא מעבר בחינות המתקיימות מטעם רשם הקבלנים. חברי ההתאחדות זכאים להנחה משמעותית בלימודי הכנה לבחינות אלו במכללות בפריסה ארצית.
  • הנחות בימי כיף לכל המשפחה – ההתאחדות מפרסמת מעת לעת הנחות בימי כיף והופעות לכל המשפחה.
  • ועוד הטבות רבות המתעדכנות מעת לעת.

  תוכל לפנות בכל עת לצוות ההתאחדות בכל בעיה ו/או הערה בנוגע להטבות הנ"ל.

  התאחדות קבלני השיפוצים
  Call Now Button