Skip to content

מידע שימושי

בקטגוריה זו אנו מרכזים עבורכם מידע שימושי חשוב – לקבלן השיפוצים וגם לאזרח הנמצא בעיצומו או לקראת עבודת שיפוצים

 

רישום בפנקס הקבלנים בענף 131 – הנחיות כיצד להרשם כקבלן שיפוצים רשום

מאמרים מקצועיים – כתבות של חברות וגופים מקצועיים, ברובם מתוך מגזין השיפוץ

אודות ההתאחדות – מידע על התאחדות קבלני השיפוצים, הפעולות שהיא מקיימת, חברי ההנהלת ועוד

התאחדות קבלני השיפוצים
Call Now Button