Close
Skip to content

ליווי אישי ומקצועי

מחויבות למקצועיות ושירות ללא פשרות

מעל 20 שנות ניסיון ואלפי קבלני שיפוצים

מי אנחנו

התאחדות קבלני השיפוצים נוסדה בשנת 2001 במטרה למסד את הענף ולהוסיף את ענף השיפוצים בפנקס הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון . מאבק של שנים נחל הצלחה משמעותית והענף מוסד כענף 131. סיווג זה הופך את העוסקים בתחום קבלני השיפוצים לאנשי מקצוע מוסמכים אשר יכולים לעבוד בהיקפים כספיים גדולים (עד כמיליון וחצי ש”ח לפרויקט), להעסיק עובדים פלשתינאים ולהשתתף במכרזים. התאחדות קבלני השיפוצים שמה לה למטרה להעלות את רמת השיפוצים בישראל ולסייע בהתמחותם ובמקצועם של קבלני השיפוצים בד בבד עם דאגה לרווחת העוסקים בתחום . ההתאחדות מעודדת את קבלני השיפוצים להגיש בקשתם לרישום בענף השיפוצים ומסייעת לקבלנים רבים, העומדים בדרישות החוק, להסדיר את רישומם בענף 131

הטבות לקבלני שיפוצים

מצטרפים להתאחדות קבלני השיפוצים ונהנים מהטבות התאחדות קבלני השיפוצים היא ביתם המקצועי של כ-15,000 חברים להיות חבר בהתאחדות זה אומר להיות חלק ממשפחה גדולה, ליהנות מכל ההטבות, להבין שדואגים לך ולמשפחתך מתחילת דרכך המקצועית וכן בתקופת הפנסיה. באילו דרכים אנו פועלים למענך?

כנסים, ערבי עיון והשתלמויות מקצועיים

אנו מקיימים, בכל שנה מאות ימי וערבי עיון, קורסים, השתלמויות וכנסים בכל רחבי הארץ. פעילויות המיועדות לספק לך העשרה מקצועית, לעדכן, לחדש ולהרחיב את מעגל הקשרים המקצועיים

ליווי מקצועי בדרך לתעודת קבלן רשום בענף 131

העשרה ומענה לשאלות מקצועיות
מענה שוטף לשאלות מקצועיות
סגל מקצועי – מענה וסיוע מקצועי בכל השאלה
עדכונים שוטפים בווטסאפ – שירות ייעודי לחברי ההתאחדות
פרסום חומר מקצועי באמצעות האתר ומגזין השיפוץ
ייזום אירועים ומפגשים מקצועיים להידוק הקשרים בין החברים
קיום סדרת קורסים ייעודיים בנושאים רלוונטיים.

Call Now Button