(אין כותרת)

קרית ביאליק

סולומון בן-הרוש
050-2379887
שי רביבו
054-7772627