(אין כותרת)

נתניה

בני טונץ
052-3679643
דביר אויקנין
053-4239283
ויקטור נחייסי
054-4285308
חיים יצחק
052-4413170
יגאל כהן
052-8714409
יוסי פחימה
050-3355450
יוסף חיים עטיה
053-7711917
ישעיהו מרדכי רחמים
050-5346501
מאיר טימסיט
052-2509103
משה (מוריס) כהן
050-5745467