(אין כותרת)

נצרת

אחמד זועבי
052-6459338
אסמאעיל זועבי
052-8424625