(אין כותרת)

מעוז חיים

יצחק מרדכייב – בעמקים
052-2345805