(אין כותרת)

כפר יונה

אברהם בן חיים
054-4656537
אושיק לפיד
052-3306726
אליהו רביד
054-4259521
ד. גנץ פרוייקטים בע"מ
054-4737054
יוסי אשכנזי
050-8363760