(אין כותרת)

ירושלים

א.תכלת בניה ופיתוח בע"מ
050-5271695
אבשלום קארה
050-3288241
אדם ויטל
054-4838572
אופיר בן סימון
050-5300839
אלון זקן
052-2590258
בועז קלימי
050-5277279
בצלאל ניהול פרוייקטים בע"מ
050-5230492
בר עמי 1990 בע"מ
054-2205522