(אין כותרת)

טייבה

בקר אבו ראס
052-5650577
חאג' יחיא וליד
052-7341225
עומר חאג' יחיא
050-7864286
רמי אשקר
050-7597175