(אין כותרת)

טייבה בעמק

ג'אמל זועבי
050-5356266
תרוות זועבי
050-9702011