קווים מנחים לשמירה על בריאות הדיירים בזמן עבודות שיפוצים

התאחדות קבלני השיפוצים גיבשה קווים מנחים לשמירה על בטיחות הדיירים בזמן עבודות השיפוצים בתקופת מחלת הקורונה. יו"ר ההתאחדות ערן סיב הוציא מכתב מסודר בנושא לכל העוסקים בענף השיפוצים. אנו מצרפים כאן את הנוסח המלא ומבקשים מכם למלא אחר הכללים במלואם:

לכבוד
כל העוסקים בענף השיפוצים

הנדון: קווים מנחים לשמירה על בריאות הדיירים בזמן עבודות שיפוצים בתקופת משבר נגיף הקורונה

חברים יקרים,

הח"מ, ערן סיב, יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים, פונה אליכם, העוסקים בענף השיפוצים, לשמור על בריאותכם, בריאות עובדיכם ובריאות הדיירים עמם הינכם באים במגע בימים קשים אלו בהם אנו מתמודדים עם התפרצות נגיף הקורונה בישראל.

כידוע, ממשלת ישראל החליטה ביום 18.3.2020 להחריג את ענף הבנייה במסגרת הוראות תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020 והענף מוגדר כחיוני למשק.

מטבע הדברים, ענף השיפוצים, המהווה חלק בלתי נפרד מענף הבנייה והתשתיות, מוחרג גם הוא מתוקף התקנות מכוח קל וחומר, שכן מדובר בענף חיוני אשר נוגע לכל בית אב בישראל.

נוכח האמור, מצאנו לנכון להנפיק איגרת חשובה זו, אשר כוללת הוראות לעבודות שיפוצים בתקופת התפרצות נגיף הקורונה.

בהראות שתקראו להלן, ישנם קווים מנחים בנוגע לכללי ההתנהגות והסידורים הנדרשים על מנת לצמצמם ככל הניתן את אפשרות של מגע עובדים עם דיירי הבניין שבו מבוצעות העבודות, בתקופת מגפת הקורונה.

אנו מבקשים מכם לאמץ את ההוראות שלהלן ומפצירים בכם להנחות את עובדיכם לפעול בהתאם לכללים אלו ולבצע מעקב יום יומי אחר הטמעת ההנחיות כלשונן בשטח.

 

הוראות לשמירה בסביבת עבודה בעבודות שיפוצים

על הקבלן לסכם עם מזמין העבודה ולקיים תיאום ציפיות ביחס לשגרת העבודה וכללי ההתנהגות של העובדים בדגש על הכללים שלהלן:

1.       על הקבלן להיות מצויד בערכות של ג'ל היגייני/אלכוהול לחיטוי ידיים ומשטחים, כפפות, מסיכות פנים, מד חום דיגיטאלי (לייזר), ערכת עזרה ראשונה, סרבלי עבודה לעובדים ונעלי עבודה תקניות.

2.       יש לקבוע את שעות הפעילות של העבודה בבניין בהתחשב בשגרת יומם של מרבית הדיירים בבניין על מנת להבטיח מינימום חיכוך או מגע של הדיירים עם העבודות והעובדים במקום.

3.       מומלץ כי הקבלן יתלה מודעה בכניסה לבניין בו מבוצעות העבודות בה תהיה הנחייה להתנהלות בריאותית נכונה, ותפורטנה הזהרות מפני התקרבות יתרה לעובדים ואזורי עבודה, הימנעות מכניסה לאזורי העבודה המתוחמים ופירוט דרכי התגובה ומסירת הודעות במקרה שמי מהעובדים מפר את הכללים המפורטים כאן.

4.       ייעשה שימוש מועט ככל הניתן במעלית הבניין והקבלן ועובדיו יעשו שימוש בחדר המדרגות ו/או במנוף לצורך העברת ציוד.

5.       חל איסור על העברת פסולת בניין ו/או חומרי בניין במעלית המשותפת לדיירים. יש להעביר חומרי בניין וציוד הנדרש לעבודה באמצעות מנוף / חדר המדרגות ופסולת בניין תסולק באמצעות שרוול למכולה חוקית.

6.       הקבלן ועובדיו יימנעו ככל הניתן מיציאה מהדירה בה מבוצע השיפוץ ויקפידו על חבישת כפפות לידיים ומסיכות פנים בכל יציאה מהדירה.

7.       הקבלן ידאג לחיטוי דלת הכניסה לבניין ולחצני המעלית לכל הפחות 3 פעמים ביום.

8.       מבלי לפגוע בכלליות, יש לדרוש שכל העובדים יהיו מוגנים ויבודדו את עצמם מדיירים ואחד מהשני תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות, שימוש במסכות פנים ושימוש בכפפות היגייניות כדוגמת לטקס או נאופרן.

9.       לפני הלבשת הכפפות, העובדים יחטאו את הידיים באמצעות ג'ל היגייני.

10.   בעבודות שלשם ביצוען נדרש להשתמש  בכפפות עבודה,  יש להלביש את כפפות העבודה מעל הכפפות ההיגייניות כאמור.

11.   ככל האפשר, הקבלן יצור אזורי עבודה סגורים באמצעות תיחום אזורים אלה עם סרטי בטיחות או באמצעות מחסומים ניידים.

12.   בתחילת כל יום עבודה, מנהל העבודה או הקבלן ימדוד את חום הגוף של כל אחד מעובדיו באמצעות אקדח טרמומטר.

13.   ארוחת צוהריים לעובדים – ישיבה במרחק של שני מטרים לכל הפחות אחד מהשני. חל איסור על קיום ארוחה משותפת, לכל עובד יש להקצות מנה אישית של אוכל ושתייה.

14.   כל העובדים יידרשו ליישום מלא של הנחיות משרד הבריאות. בכל מקרה של ספק, הנחיות משרד הבריאות גוברות.

 

אנא הקפידו על הוראות אלה למען בריאותכם ובריאות הסובבים אתכם.

מאחל לכולם עבודה בטוחה ובריאות איתנה.

 

בברכה,

ערן סיב, יו"ר

התאחדות קבלני השיפוצים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות