ביבליוגרפיה – רשימת הספרים לבחינות קבלן רשום 131

בעמוד זה רכזנו עבורכם את הביביליוגרפיה הנדרשת להכנת למבחנים לקבלת תעודת קבלן שיפוצים רשום לענף 131-שיפוצים. כדי לצפות ברשימת הנושאים המלאה לבחינה – לחצו כאן

ביבליוגרפיה

1. בטיחות וגהות בעבודה

מבוא לבטיחות ובריאות בעבודה
גריפל, א. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.

 • פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל -1970
 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954
 • תקנות הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות) התשע"ג-2013
 • תקנות הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) התשנ"ו-1996 בטיחות פרואקטיבית

 

2. קריאת תוכניות

 • כל ספר לימוד לבתי ספר תיכון שעוסק בקריאת תוכניות אדריכליות.

 

3. תורת הבנייה ויציבות מבנים

 • ההנדסה האזרחית-ניהול הבנייה, 2018 , מאת אינג' עאוני זריקאת
 • תורת הבנייה תהליכים וחומרים מאת שירה טריואקס-ציפר

 

4. חומרי בניין

 • תורת הבנייה תהליכים וחומרים מאת שירה טריואקס-ציפר
 • הנחיות והוראות כתובות של ספקי החומרים

 

5. מלאכות בניין
טיח

 • תקן ישראלי ת"י, ת"י 1920 חלק 1 – טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח
 • תקן ישראלי ת"י, ת"י 1920 חלק -2 טיח: מערכת הטיח באתר

 

איטום חדרים רטובים – אמבטיה ומטבח

 • תקנות תכנון ובניה,
 • ת"י 2752 חלק 1: איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי
 • מפרט 451 – יריעות ביטומניות המיועדות להתקנה בהדבקה לצורך .איטום גגות, חציצה במערכת איטום או חסימת אדים

 

מערכות פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף וחיפוי

 • ת"י 1555 חלקים 2-3 :מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים
 • ת"י 4004 – חלקים 2-3 : דבקים לאריחים
 • ת"י 1661 – חלקים 1-6 : חומרי מילוי למיקשים רגילים בין אריחים

 

חיפוי חוץ

תקן ישראלי ת"י 2378 חלקים 1-6 :קירות מחופים באבן טבעית

 

מערכות מים ואינסטלציה

 • תקנים ישראליים 1205 חלקים 0 עד 8 – "התקנת מתקני תברואה ובדיקתם:
 • חוק התכנון ובניה
 • תקנות הל"ת – "הוראות להתקנת מתקני תברואה"
 • ספר הכחול חלקים 07 + 57
 • קטלוגים והנחיות יצרני צנרת ואביזרים, כגון חברת גבריט, חברת חוליות, חברת גולן וחברת מצר.

 

חשמל
חוק החשמל

6. חישוב כמויות
חישובי כמויות של עבודות הבנייה- יצחק סורוקה

7. לו"ז, עלויות בניה וארגון אתר
ההנדסה האזרחית- ניהול הבנייה, 2018 , מאת אינג' עאוני זריקאת

8. חוקים ותקנות

 • דיני התכנון,
 • חוק התכנון והבניה,
 • חוק רישום קבלנים,
 • פקודת הבטיחות בעבודה
 • תקנות הבטיחות בעבודה (בניה),
 • חוק ארגון הפקוח על עבודה
 • חקיקה בנושא דיני חוזים והתקשרויות
 • חקיקה בנושא דיני עבודה
 • חקיקה בנושא העסקת עובדים זרים בענף הבניין
 • חוקים ותקנות חשבונאיות
שינוי גודל גופנים
ניגודיות