מועדי הסגר במהלך החגים

התאחדות קבלני השיפוצים מודיעה על מועדים בהם לא תתאפשר כניסת עובדים פלסטינים לעבודה בישראל:

ראש השנה: החל מהבוקר של יום ראשון ה-9 לספטמבר ועד יום שלישי ה-11 לספטמבר בחצות ( כולל ) , תיאסר כניסת עובדים פלסטיניים לעבודה בישראל.
ביום רביעי ה- 12 לספטמבר בבוקר, תחודש כניסת הפועלים הפלסטיניים לעבודה בישראל.

יום כיפור: החל מהבוקר של יום שלישי ה-18 לספטמבר ועד יום רביעי ה-19 לספטמבר בחצות ( כולל ), תיאסר כניסת עובדים פלסטיניים לעבודה בישראל.
ביום חמישי ה-20 לספטמבר בבוקר, תחודש כניסת העובדים הפלסטיניים לעבודה בישראל.

חג סוכות: החל מהבוקר של יום ראשון ה-23 לספטמבר ועד יום שלישי ה-25 לספטמבר בחצות ( כולל ), תיאסר כניסת עובדים פלסטיניים לעבודה בישראל.
ביום רביעי ה-26 לספטמבר בבוקר תחודש כניסת העובדים הפלסטיניים לעבודה בישראל.
בחוה"מ לא יוטל סגר על השטחים והפועלים יכנסו לעבודה בישראל.
אם יחול עדכון או שינוי, נביא לידיעתכם.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות