ימי עיון והרצאות לחברי ההתאחדות

על עדכון ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה, הקושי בהגשת בקשות לקבלת רשיונות להעסקת עובדים פלסטינים וימי עיון מקצועיים. מדור קורה בהתאחדות, מתוך מגזין השיפוץ 27. כתבה: נטלי שמעון-ויינשטיין, עו"ד, מנהלת ויועצת משפטית, התאחדות קבלני השיפוצים

בעת האחרונה עודכן ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה, שמטיל על המעסיקים בענף הבנייה והשיפוצים חובות סוציאליות שונות כלפי עובדיהם. כדי לעדכן את חברי ההתאחדות בתוכן ההסכם הקיבוצי, ועקב הביקוש הרב להבין מהן הזכויות המגיעות לעובדים פלסטינים, באחרונה קיימנו לחברי התאחדות קבלני השיפוצים הרצאה מקצועית בנושא: "עדכוני שכר ותלוש השכר החדש לעובדים פלסטינים".

ההרצאה, שבה נכחו כ-20 משתתפים, הועברה על ידי מנהל אגף כוח אדם ויחסי עבודה בענף הבנייה בהתאחדות בוני הארץ, איציק גורביץ, והיא הצליחה מעבר למשוער. המשתתפים הביעו התעניינות עמוקה בתוכן ההרצאה, העירו הערות והשכילו. בתום ההרצאה קיבל כל משתתף קובץ הסברים מפורט אודות עדכוני השכר ואופן הדיווח. כמובן שנדאג לקיומן של הרצאות נוספות בנושא זה, ונעדכנכם בנוגע למועדים שבהם הן יתקיימו.

עקב הקושי שעמו מתמודדים הקבלנים הרשומים בהגשת בקשות לקבלת רישיונות להעסקת עובדים פלסטינים והדיווח על שכרם של העובדים מדי חודש בחודשו, אנו בהתאחדות מסייעים לחברי ההתאחדות בהתנהלות מול מדור התשלומים של מנהל האוכלוסין וההגירה, וזאת כשירות שניתן לחברי ההתאחדות בלבד.

בעניין אחר, אנו עומלים כל העת על קיום ימי עיון והרצאות מקצועיות ומעשירות עבור חברי ההתאחדות. ההתאחדות חרתה על דגלה את נושא הבטיחות בעבודה, אשר יש בכוחה למנוע את תאונת העבודה הבאה ואף להציל חיים. כך לדוגמה, עתיד להתקיים יום הכשרה בנושא עזרה ראשונה, וכן קורסים והשכרות בנושא בטיחות לעבודות בגובה, בטיחות בעבודה ועוד.

קבלני השיפוצים, שטרם הסדירו את רישומם בענף 131 בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון, מוזמנים ליצור קשר בהקדם עם משרדנו להתחלת תהליך הרישום בפנקס הקבלנים.

אנו מזמינים את כלל חברי ההתאחדות להשתתף בימי העיון שיבואו עלינו לטובה, ולפנות לצוות ההתאחדות כדי לקבל את עזרתנו בהליך רישומם בפנקס הקבלנים בהקדם.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות