למען הקבלנים והענף – מאז 2001

התאחדות קבלני השיפוצים עדיין מנהלת מספר מאבקים חשובים לטובת ענף השיפוצים וקבלני השיפוצים שהיא מייצגת. אבל, הכנס השנתי המוצלח שנעבר בספטמבר, היה גם הזדמנות להתרווח ולסקור כמה מהדברים שכבר הושגו ב-15 שנות מאבק. המאמר פורסם גם במגזין השיפוץ, מהדורת הכנס השנתי 2016

התאחדות קבלני השיפוצים הוקמה בשנת 2001 כעמותה רשומה וחרטה על דגלה מספר מטרות למען קידום ענף השיפוצים בישראל וביניהן:

 • לשמש כסמכות בנושא השיפוצים בישראל.
 • להעלות את רמת השיפוצים בישראל.
 • ליזום ולהשתתף באופן פעיל בפעילויות והכרעות הקשורות לעבודות שיפוצים בישראל.
 • למסד את ענף השיפוצים בכללותו תוך הכרה של כל המוסדות הממשלתיים בענף זה.

 

במהלך שנות קיומה, ההתאחדות הצליחה לרשום לזכותה הישגים רבים. הנה כמה מהם:

 • ייסוד ענף משנה 131 – שיפוצים: לאחר עתירה לבג"ץ בשנת 2002 נוסד ענף משנה 131 – שיפוצים ונוסף לפנקס הקבלנים, סיווג אשר סלל את הדרך לעוסקים בענף השיפוצים להירשם בענף זה, לעבוד בהיקפים כספיים גדולים ולהשתתף במכרזים.
 • הגשת בקשות לרישום בפנקס הקבלנים: אנו ממליצים בחום לכל העוסקים בתחום השיפוצים שטרם הסדירו את רישומם בפנקס הקבלנים לטפל בנושא בהקדם. מעבר לעובדה שהרישום נדרש על פי חוק עבור בעלי מקצוע המבצעים עבודות בהיקפים של מעל 43,865 שקלים, הרישום מאפשר לבעל המקצוע אשר נרשם בפנקס הקבלנים לגשת למכרזים ולהעסיק פועלים פלשתינאים.

אנו בהתאחדות מגישים עבור חברי ההתאחדות בקשות לרישום בפנקס הקבלנים במחיר מסובסד המיוחד לחברי ההתאחדות בלבד. הבקשות מוגשות ב"מסלול ירוק" ומטופלים באופן אישי על ידי צוות ההתאחדות. אם טרם הסדרתם את רישומכם בפנקס הקבלנים פנו אלינו בהקדם ואנו נסייע בידיכם לעשות כן במקצועיות המרבית.

 • חתימה על הסכם עבודה קיבוצי: בשנת 2010 התאחדות קבלני השיפוצים חתמה על הסכם קיבוצי כללי בענף הבנייה והשיפוצים, אשר מסדיר את יחסי עובד-מעביד בענף השיפוצים וקובע סטנדרט תעסוקתי מכבד לכל עובד בענף זה הכולל, בין היתר, שכר על פי דרגה וקרן השתלמות. הסכם קיבוצי נוסף נחתם ביוני 2015 אשר מעגן תנאי עבודה משופרים לעובדים בענף השיפוצים וביניהם: העלאת שכרו ההתחלתי של עובד שיפוצים מ- 5,100 שקלים ל- 5,600  שקלים ותוספת דרגה לטבלאות השכר.
 • כריתת הסכם שיתוף פעולה עם התאחדות בוני הארץ (לשעבר התאחדות הקבלנים והבונים בישראל): הסכם שיתוף הפעולה נועד לקידום אינטרסים משותפים ולקידום ענף השיפוצים בישראל.
 • שיפור מעמדם של העוסקים בתחום השיפוצים בעיני הציבור: במשך שנים, קבלני שיפוצים היו שם נרדף לעבודה בלתי מקצועית. בעקבות פעילות תקשורתית רבת שנים אשר לוותה בכתבות ובהופעות בתקשורת, הציבור הישראלי החל להתוודע לקיומה של ההתאחדות, להכשרות ולימי העיון המועברים על ידה ולכך שהיא מקפידה שהחברים הרשומים בה יהיו בעלי הכשרה מקצועית מתאימה ויבצעו את עבודתם נאמנה.
 • קידום מיסוד ענף השיפוצים בישראל: במשך שנים, בעלי מקצוע בתחום השיפוצים לא הסדירו את רישומם בפנקס הקבלנים כנדרש על פי חוק בין אם לא היו מודעים לנושא זה ובין אם לא יכלו להירשם מסיבות שונות. ההתאחדות פעלה רבות בנושא זה מול משרד הבינוי והשיכון בכלל ורשם הקבלנים בפרט על מנת למסד את הענף. מאבקים אלה הניבו פרי – לפני כשנה וחצי ההתאחדות קיבלה גישה ל"מסלול הירוק" במסגרתו מוגשות בקשות לרישום בענף השיפוצים בפנקס הקבלנים ומאז, בעזרת צוות ההתאחדות, נרשמו עשרות בעלי מקצוע בענף השיפוצים בפנקס הקבלנים בענף השיפוצים. בנוסף, התקבלה החלטה של מועצת הקבלנים להקים תת סיווג לענף השיפוצים אשר יאפשר לעוסקים בענף שבעבר סורבו לרישום בפנקס עקב ניסיון בלתי מתאים להירשם בפנקס הקבלנים ולעבוד בהיקפים כספיים מצומצמים.
 • מאבק לקבלת עובדים לקבלני שיפוצים: ההתאחדות נאבקה רבות למען קבלת הקצאות לעובדים פלשתינאים עבור אוכלוסיית העוסקים בענף השיפוצים והצליחה במאבקה. כיום קבלני שיפוצים הרשומים בפנקס הקבלנים זכאים להגיש בקשות להעסקת עובדים פלשתינאים וההתאחדות השיגה אורכה להעסקת עובדים פלשתינאים, עבור אלו שטרם הסדירו את רישומם בפנקס הקבלנים ועוזרת להם להגיש את בקשותיהם לרישום בפנקס הקבלנים וזאת במסגרת אחת מההטבות להן זכאים החברים בהתאחדות.
 • עזרה למען הקהילה: במרוצת השנים, התאחדות קבלני השיפוצים עזרה לקהילה ותרמה מהידע המקצועי של חבריה לצורך עזרה למעוטי יכולת אשר נקלעו למצבים קשים, סייעה לשיקום בתים שנפגעו במהלך השריפה שהתרחשה בכרמל בשנת 2010 ואף לאחרונה לקחה חלק במיזם מטעם "הנוער העובד והלומד" שמטרתו הייתה לקרב בני נוער מרקע סוציואקונומי נמוך אל תחום השיפוצים על מנת להעניק להם מקצוע לחיים. במיזם השתתפו חברים מהתאחדות קבלני השיפוצים והוא הוכתר בהצלחה.פעולות אלו מצד ההתאחדות תרמו גם כן לעליית קרנם של קבלני שיפוצים בעיני הציבור.
 • שיתוף פעולה עם נציגי מוסדות השלטון לצורך קידום ענף השיפוציםעל מנת לקדם את רווחתם של קבלני השיפוצים והסברת האתגרים בפניהם הם עומדים, צוות ההתאחדות נפגש עם בכירים בכנסת ובממשלה. בנוסף, הנהלת ההתאחדות פועלת בוועדות הכנסת השונות הרלוונטיות לענף השיפוצים ומקדמת את מיסוד הענף. כך לדוגמא, בעקבות מעורבות ההתאחדות, התקבלה החלטה להכניס תחת הרגולציה של רשם הקבלנים בעלי מקצוע שלא יכלו להירשם עקב חוסר ניסיון או השכלה מתאימים. במסגרת ההחלטה נקבע, כי יופנו לביצוע מבחנים בעלי מקצוע אשר עבדו בתחום השיפוצים במשך חמש שנים וכאשר יעברו אותם בהצלחה – יוכלו לבצע פרויקטים בהיקפים של עד 350,000 שקלים. לאחר מכן יוכלו להעלות את סיווגם ולבצע עבודות בהיקפים גבוהים יותר. אישור סופי למתווה טרם התקבל, אך צפויה להתקבל החלטה בתקופה הקרובה. בהתאם, תוכנו הסופי של המתווה עלול להיות שונה במעט מהאמור.
 • בנוסף לכל האמור, ההתאחדות פועלת כל העת לקיום ימי עיון, הכשרות שונות ופיתוח הטבות חדשות לחבריה כך, לדוגמא, מארגנת ההתאחדות השתלמויות מקצועיות בנושא בטיחות בעבודות בגובה, קורס עזרה ראשונה ימי עיון בנושא תלושי שכר לעובדים פלשתינאים ועוד. בנוסף, חברי ההתאחדות נהנים מייעוץ משפטי, עדכון לגבי מכרזים הרלוונטיים לענף 131, סיוע בהגשת בקשות למדורי התשלומים לקבלת עובדים פלשתינאים ועוד ועוד.
 • אם טרם הצטרפתם כחברים בהתאחדות קבלני השיפוצים צרו עמנו קשר בטל' –

 1700-700-426, זאת כדי ליהנות מכל ההטבות שמהם נהנים חברי ההתאחדות וכן כדי לעזור לחזק אותנו ואת הענף, שכן התאחדות גדולה וחזקה, טובה לכל העוסקים בענף.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות