Close
Skip to content

בקשת היתרי לינה לעובדים פלשתינאים בענף השיפוצים

ספרות בלבד, ללא מקפים
(המרה מהיתרי עבודה רגילים להיתרי עבודה עם לינה)
נציין כי ניתן להלין באתרים ובמקומות נוספים, כגון: בתי הארחה, אכסניות, בתי מלון וכיו"ב, ובלבד שבמקומות הלינה המוצעים קיימים תנאי מגורים נאותים, מים זורמים, שירותים, מקלחת וחשמל.
Call Now Button